GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM


 “PHẤN ĐẤU VÌ HIỆU QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC”    

Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục (Center for Educational Testing and Quality Assurance (CETQA) được thành lập ngay từ những ngày đầu của Trường CĐCĐ Bình Thuận.

Trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình, Trung tâm đã giúp Nhà trường thực hiện một số hoạt động như sau:

1. Hoạt động khảo thí:

Trung tâm tập trung vào khâu đột phá là khảo thí. Trung tâm đã tham mưu và trực tiếp thực hiện nghiêm quy trình ra đề, duyệt đề; quy định biểu mẫu, thời gian; chấm thi tập trung, công tác đánh cắt phách & bảo quản bài thi; tham mưu xây dựng, quản lý và đưa vào sử dụng các ngân hàng đề thi từ năm học 2009 -2010

Ngoài ra Trung tâm rất chú trọng đến việc ứng dụng CNTT trong công tác khảo thí. Trung tâm đã tham mưu tổ chức hội thảo ứng dụng phần mềm trong xây dựng, quản lý đề thi trắc nghiệm và chọn ra phần mềm tối ưu để sử dụng. Sau khi thí điểm, phần mềm chấm thi trắc nghiệm trên mạng nội bộ nói trên đã chính thức được sử dụng đại trà trong thi và cho tất cả các ngành ở bậc cao đẳng, phần nào giảm được áp lực chấm thi và tiết kiệm chi phí trong in sao đề thi. Trung tâm đã xây dựng ứng dụng “Quản lý công tác ra đề chấm thi” trên nền Access trong công tác tổ chức, quản lý việc ra đề, chấm thi đem lại hiệu quả trong công việc.

Những hoạt động trên đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, tiến tới thực hiện đảm bảo khách quan, công bằng trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học.

2. Hoạt động Đảm bảo chất lượng (ĐBCL):

Bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động khảo thí, hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục đã được Trung tâm triển khai bước đầu. Tuy có nhiều kinh nghiệm nhưng với phương châm vừa làm vừa học, đến nay Trung tâm đã triển khai hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường theo bộ tiêu chuẩn được ban hành tại Quyết định số 66/2007/QĐ- BGD & ĐT ngày 01/11/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả tự đánh đã giúp nhà trường thấy được mặt mạnh cũng như những tồn tại từ đó có hướng điều chỉnh, khắc phục chuẩn bị cho việc tổ chức đánh giá ngoài.

Trước những đòi hỏi của xã hội về chất lượng sản phẩm đào tạo cũng như việc thực hiện các nội dung trong cam kết về chất lượng giáo dục, Trung tâm triển khai thực hiện chương trình khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp trong 0năm trở lại đây với mục đích đánh giá hiệu quả đào tạo, kiểm tra sự phù hợp giữa chương trình đào tạo với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Với mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, các thành viên trung tâm tự ý thức cố gắng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của công việc. Hiện nay trung tâm có một chuyên viên là thạc sĩ chuyên ngành đảm bảo chất lượng giáo dục.