KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG


STT         KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ                    NĂM
1 CẤP TRƯỜNG 2017 2018 2019 2020
2 NGÀNH ĐIỆN - ĐIỆN TỬ   2018    
3 NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP   2018    
4 NGÀNH CHẾ BIÊN MÓN ĂN   2018    
5 NGÀNH NGHIỆP VỤ LỄ TÂN   2018    
6 NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC   2018