Trang chủ
Giới thiệu
122 lượt xem 08/06/2018 03:41:50 PM
Chức năng - nhiệm vụ

Chức năng - nhiệm vụ của Trung tâm Khảo thí & BĐCLGD

182 lượt xem 08/06/2018 08:34:20 AM
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục (Center for Educational Testing and Quality Assurance (CETQA) được thành lập ngay từ những ngày đầu của Trường CĐCĐ Bình Thuận.

128 lượt xem 29/05/2018 10:25:54 AM
Cơ sở vật chất

114 lượt xem 29/05/2018 10:17:06 AM
Thông tin tuyển dụng

Trung tâm Tin học Ngoại ngữ