Trang chủ
Giới thiệu
611 lượt xem 08/06/2018 03:41:50 PM
Chức năng - nhiệm vụ

Chức năng - nhiệm vụ của Trung tâm Khảo thí & BĐCLGD

796 lượt xem 08/06/2018 08:34:20 AM
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục (Center for Educational Testing and Quality Assurance (CETQA) được thành lập ngay từ những ngày đầu của Trường CĐCĐ Bình Thuận.