Trang chủ
KHẢO THÍ
45 lượt xem 16/12/2019 09:03:47 AM
Quyết định thành lập các Ban: Đề thi, Coi thi và Chấm thi Học kỳ 1- Năm học 2019-2020

Quyết định thành lập các Ban: Đề thi, Coi thi và Chấm thi Học kỳ 1- Năm học 2019-2020

146 lượt xem 16/12/2019 08:52:40 AM
Lichthi_HKI.L1.D1_2019.2020

Lichthi_HKI.L1.D1_2019.2020

57 lượt xem 16/12/2019 08:38:45 AM
Thông báo chuẩn bị thi học kỳ 1, lần 1 - Năm học 2019 - 2020

Thông báo chuẩn bị thi học kỳ 1, lần 1 - Năm học 2019 - 2020

407 lượt xem 18/04/2019 08:51:46 PM
Lịch thi HK II - Năm học 2018 - 2019

Lịch thi HKII

359 lượt xem 08/06/2018 04:02:37 PM
Thông tư 22

Thông tư 22