Trang chủ
Văn bản Trường
28 lượt xem 03/12/2018 10:02:09 AM
Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc môn học, mo-dun và thi tốt nghiệp các ngành đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học năm 2018

Quyết định ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc môn học, mo-dun và thi tốt nghiệp các ngành đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học năm 2018

35 lượt xem 06/11/2018 07:48:57 AM
Thông báo kế hoạch thi HKI. lần 1, đợt 1, năm học 2018-2019

Thông báo kế hoạch thi HKI. lần 1, đợt 1, năm học 2018-2019

93 lượt xem 04/06/2018 04:28:44 PM
Thông báo tổ chức luyện thi công chức, viên chức năm 2018 Anh văn

Mời các học viên đến đăng ký. Thời gian đăng ký và đóng học phí từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 10/6/2018. Thời gian học: Từ 06/6/2018

307 lượt xem 07/09/2017 04:06:28 PM
Khai giảng lớp luyện thi Anh văn Trình độ B ngày 18/9/2017

Mời các học viên đến đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày thông báo đến hết ngày 18/9/2017

442 lượt xem 16/06/2017 09:05:27 AM
Tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh (A1,A2, B1, B2) theo khung 6 bậc

Trường Cao đẳng Cộng đồng phối hợp với Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh theo khung 6 bậc.