PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO (DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM CUỐI)


Nhằm giúp Nhà trường nắm bắt các thông tin liên quan đến mức độ đáp ứng các hoạt động đào tạo của Trường và tạo điều kiện để HSSV sắp tốt nghiệp được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện ý kiến về công tác tổ chức đánh giá đào tạo của Trường, Nhà trường tiến hành khảo sát HSSV năm cuối về khóa học. Những ý kiến góp ý, đánh giá của HSSV là cơ sở để Nhà trường xây dựng kế hoạch, chính sách hỗ trợ các hoạt động đào tạo trong Nhà trường. Vì vậy, đề nghị các bạn HSSV điền đầy đủ thông tin và đánh dấu vào ô thích hợp cho tất cả các nội dung của phiếu khảo sát dưới đây:     ƒ                         „                         


I. THÔNG TIN CÁ NHÂN


* KHOA:
Chọn một trong những câu trả lời sau
* LỚP
Chọn một trong những câu trả lời sau
II. NỘI DUNG KHẢO SÁT

Bạn vui lòng cho biết ý kiến về các hoạt động của nhà trường với các mức độ đánh giá như sau

1 : Hoàn toàn không đồng ý                                                 

2 :  Không đồng ý                                       

3 :  Phân vân                                       

4 :  Đồng ý                                          

5 :  Hoàn toàn đồng ý                                                               

Đánh dấu vào ô lựa chọn phù hợp                    * A.  MỤC TIÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
  1 2 3 4 5
1. Mục tiêu ngành học rõ ràng và phù hợp với yêu cầu xã hội.
2.Nội dung chương trình phù hợp với mục tiêu đào tạo và thường xuyên cập nhật.
3.Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực hành hợp lý.
4.Sinh viên được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo.
* B. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
  1 2 3 4 5
5.Đội ngũ giảng viên có kiến thức chuyên môn tốt, kinh nghiệm thực tế nhiều.
6.Hầu hết giảng viên có phương pháp giảng dạy sinh động, thu hút người học.
7.Hầu hết giảng viên đều nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ sinh viên.
8.Hình thức đánh giá kết quả học tập của giảng viên được công bố công khai và cho kết quả tin cậy.
* C. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
  1 2 3 4 5
9.Công tác tổ chức đào tạo của Khoa, Trường tạo thuận lợi cho HSSV.
10.Cán bộ, nhân viên văn phòng khoa, phòng/ban/trung tâm có thái độ phục vụ người học tốt.
11.Nguồn tài liệu trong thư viện trường đáp ứng được nhu cầu của sinh viên.
12.Nhà trường có đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập.
13.Các phòng học đảm bảo về âm thanh, ánh sáng và độ thông thoáng.
14.Tổ chức thi cử chặt chẽ, giám thị coi thi nghiêm túc.
15.Giáo viên chủ nhiệm quan tâm, hợp tác với sinh viên và quản lý sinh viên tốt
* D. SINH HOẠT VÀ ĐỜI SỐNG
  1 2 3 4 5
16.Các hoạt động Đoàn có tác dụng tốt, thiết thực, thu hút HSSV tham gia.
17.Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, văn nghệ của HSSV.
18.Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu thể dục, thể thao của HSSV.
19.Nhà trường chăm lo tốt sức khỏe của HSSV.
20.Ký túc xá và các dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu của HSSV.
* E. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ KHÓA HỌC
  1 2 3 4 5
21. Khóa học đáp ứng được các mục tiêu đào tạo của ngành
22. Sinh viên có những kiến thức cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp.
23. Sinh viên được rèn luyện những kỹ năng mềm (giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý/tổ chức công việc, thuyết trình…).
24. Sinh viên tự tin về khả năng đáp ứng các yêu cầu của nghề nghiệp sau khi hoàn thành khóa học.
III. Ý KIẾN KHÁC


* 25. Theo bạn, những môn học nào trong chương trình đào tạo xét thấy không cần thiết?

* 26. Theo bạn, những môn học nào trong chương trình đào tạo cần được tăng thêm thời lượng?

* 27. Theo bạn, những môn học, chuyên đề hoặc kỹ năng nào cần được bổ sung thêm vào chương trình đào tạo?

* 28. Những ý kiến khác