PHIẾU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GV


Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường, phục vụ lợi ích của người học, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Những ý kiến nhận xét trung thực, khách quan mà HSSV cung cấp sẽ là cơ sở giúp giảng viên điều chỉnh quá trình giảng dạy để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Vì vậy, nhà trường HSSV các lớp thực hiện phiếu khảo sát bằng cách điền đầy đủ các thông tin và đánh dấu X vào ô thích hợp cho tất cả các nội dung các tiêu chí dưới đây:


Có 14 câu hỏi trong khảo sát này.
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN


*

1. LỚP

 


Chọn một trong những câu trả lời sau
* 2. GIỚI TÍNH
Chọn một trong những câu trả lời sau
* 3. TÊN HỌC PHẦN
Chọn một trong những câu trả lời sau
* 4. GIÁO VIÊN
Chọn một trong những câu trả lời sau
* 5. HỌC KỲ
Chọn một trong những câu trả lời sau
* 6. NĂM HỌC
Chọn một trong những câu trả lời sau
* 7. XẾP LOẠI HỌC LỰC NĂM HỌC (HỌC KỲ) VỪA QUA CỦA BẠN
Chọn một trong những câu trả lời sau
* 8. BẠN ĐÃ THAM GIA KHOẢNG BAO NHIÊU % BUỔI HỌC CỦA HỌC PHẦN NÀY
Chọn một trong những câu trả lời sau
II. NỘI DUNG KHẢO SÁT

Bạn hãy chọn vào các số mà bạn đánh giá, theo các mức độ từ 1 --> 4 

1 = Rất không đồng ý, 2 = Không đồng ý, 3= Đồng ý, 4= Hoàn toàn đồng ý* A. CHUẨN BỊ CHO MÔN HỌC
  1 2 3 4
1. Giảng viên giới thiệu mục tiêu môn học, đề cương chi tiết của môn học đầy đủ và rõ ràng trước khi bắt đầu môn học
2. Giảng viên giới thiệu khái quát nội dung giảng dạy môn học
3. Giải thích phương pháp kiểm tra, đánh giá rõ ràng (thời điểm, nội dung, phương pháp kiểm tra, đánh giá)
4. Giảng viên giới thiệu nguồn tài liệu tham khảo
* B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN
  1 2 3 4
5. Phương pháp truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu
6. Giảng dạy sinh động, tạo hứng thú học tập cho người học
7. Sử dụng phối hợp các phương pháp dạy học khác nhau trong tiết học
8. Kích thích học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động trong tiết học
9. Nêu vấn đề để HSSV suy nghĩ và quan tâm phát triển khả năng diễn đạt, tranh luận của HSSV
10. Hướng dẫn HSSV cách tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ học
11. Sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học
* C. NỘI DUNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN
  1 2 3 4
12. Nội dung bài giảng được trình bày đầy đủ so với đề cương chi tiết môn học
13. Mở rộng, cập nhật những vấn đề mới bên ngoài nội dung của giáo trình
14. Liên hệ nội dung của môn học với thực tiễn
15. Liên hệ nội dung của môn học với các môn học khác
* D. VIỆC BẢO ĐẢM GIỜ DẠY VÀ QUAN HỆ VỚI SINH VIÊN
  1 2 3 4
16. Có thái độ thân thiện, tôn trọng người học
17. Thực hiện nghiêm túc giờ giấc giảng dạy, sử dụng hiệu quả thời gian lên lớp
18. Nhiệt tình và có trách nhiệm trong giảng dạy
19. Quản lý tốt sinh viên trong giờ học
20. Thể hiện tính chuẩn mực tác phong nhà giáo: trang phục, lời nói, cử chỉ...
* E. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
  1 2 3 4
21. Kết quả kiểm tra được giảng viên công bố kịp thời
22. Các bài viết/kiểm tra được giảng viên nhận xét rõ ràng nên rất có ích cho HSSV
23. Sử dụng nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá để tăng độ chính xác trong đánh giá
24. Giảng viên đánh giá công bằng và phản ánh đúng năng lực của HSSV
25. Đề thi, kiểm tra phù hợp với nội dung giảng dạy, tổng hợp các phần khác nhau trong học phần và khuyến khích tính sáng tạo
* F. CÁC Ý KIẾN KHÁC
Có thể chọn vào bất kỳ